Kastellorizian of the Year Awards

The KAV congratulates our 2022 Kastellorizian of the Year, Lilliane Gomatos, for her services to the Greek community in Darwin. Read more about Lilliane here.

Click here to scroll to a full list of Kastellorizian of the Year Awardees from 1993 to present.

Click on images of awardees to see full articles on each KOY.

2022 LILLIANE GOMATOS

2021 ANDREW LIVERIS

2019 FREDA MIRIKLIS

2018 Basil Zempilas

2017 Christine Dimer

2016 Allan Cresswell
2015 GEORGE PAPPAS

2014 James C. Manifis

2013 Mr Stathis E. Efstathis

2012 Michael N Spartels

2011 Nicholas C Nicholas

2010 Nicholas G. Pappas

2009 John B. Salvaris

2008 John Mangos

2007 Marika Bisas

2006 Theo Conos

2005 Ernest Hondros

2004 Nick Lolatgis

Full list of recipients from 1993 to present

 

1993     Nicholas Bolkus
1994     Michael G Kailis
1995     Byron Kakulas
1996     Katherine Georgouras
1997     Jack Bisas
1998     John A Kiosoglou
1999     Nicholas Patiniotis
2000     Jacob Fronistas
2001     Angelo Hatsatouris
2002     Kenneth Michael
2003     Spiro Moraitis
2004     Nicholas Lolatgis
2005     Ernie Hondros
2006     Theo Conos
2007     Marika Bisas

2008     John K Mangos
2009     John B Salvaris
2010     Nicholas G Pappas
2011      Nicholas C Nicholas
2012      Michael N Spartels
2013      Stathis E Efstathis
2014      James Manifis
2015      George Pappas
2016      Allan Creswell
2017      Christine Dimer
2018      Basil Zempilas
2019      Freda Miriklis
2020     not awarded due to COVID-19
2021     Andrew Liveris
2022     Lilliane Gomatos